Downlight DL-S Philips

Downlight DL-S Philips

Bảo hành 24 tháng, chính hãng Philips Lighting

Thiết bị phòng cháy nổ

Thiết bị phòng cháy nổ

Công tắc và đèn phòng nổ chất lượng cao

Ghen chống cháy

Ghen chống cháy

Mức chiết khấu cao tới 40%

Đèn nhà xưởng

Đèn nhà xưởng

Sản phẩm sử dụng bóng và bộ điện Philips

Sản xuất và lắp ráp tủ điện

Sản xuất và lắp ráp tủ điện

Nhà thầu sản xuất và lắp ráp tủ điện nguồn

  4.480.000 VNĐ (+VAT)

  6.400.000 VNĐ

  121.000 VNĐ (+VAT)

  220.000 VNĐ

  -30%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio
  Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio

  1.260.000 VNĐ (+VAT)

  1.800.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio

  1.300.000 VNĐ (+VAT)

  2.600.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio

  475.000 VNĐ (+VAT)

  950.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio

  352.500 VNĐ (+VAT)

  705.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio

  265.000 VNĐ (+VAT)

  530.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio

  155.000 VNĐ (+VAT)

  310.000 VNĐ

  180.000 VNĐ (+VAT)

  360.000 VNĐ

  134.000 VNĐ (+VAT)

  268.000 VNĐ

  96.000 VNĐ (+VAT)

  192.000 VNĐ

  180.000 VNĐ (+VAT)

  360.000 VNĐ

  134.000 VNĐ (+VAT)

  268.000 VNĐ

  96.000 VNĐ (+VAT)

  192.000 VNĐ

  -50%
  Mới

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Downlight 7W trắng - Zunio
  Đèn LED Downlight 7W trắng - Zunio

  76.500 VNĐ (+VAT)

  153.000 VNĐ

  145.000 VNĐ (+VAT)

  290.000 VNĐ

  130.000 VNĐ (+VAT)

  260.000 VNĐ

  340.109 VNĐ (+VAT)

  441.700 VNĐ

  14.250 VNĐ (+VAT)

  19.000 VNĐ

  -23%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú
  Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú

  27.782 VNĐ (+VAT)

  36.080 VNĐ

  202.010 VNĐ (+VAT)

  262.350 VNĐ

  -23%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú
  Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú

  34.134 VNĐ (+VAT)

  44.330 VNĐ

  -23%

  Sản phẩm cùng nhóm

   Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú
   Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú

  43.621 VNĐ (+VAT)

  56.650 VNĐ

  524.140 VNĐ (+VAT)

  718.000 VNĐ

  700.800 VNĐ (+VAT)

  960.000 VNĐ

  1.328.600 VNĐ (+VAT)

  1.820.000 VNĐ

  -34%

  Sản phẩm cùng nhóm

  MCB 2/50A 4.5kA - Sino
  MCB 2/50A 4.5kA - Sino MCB 2/50A 4.5kA - Sino MCB 2/50A 4.5kA - Sino

  90.420 VNĐ (+VAT)

  137.000 VNĐ

  121.000 VNĐ (+VAT)

  220.000 VNĐ

  -30%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio
  Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio

  1.260.000 VNĐ (+VAT)

  1.800.000 VNĐ

  -50%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio

  1.300.000 VNĐ (+VAT)

  2.600.000 VNĐ

  -50%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio

  475.000 VNĐ (+VAT)

  950.000 VNĐ

  -50%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio

  352.500 VNĐ (+VAT)

  705.000 VNĐ

  -50%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio

  265.000 VNĐ (+VAT)

  530.000 VNĐ

  -50%

  Sản phẩm cùng nhóm

  Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio
  Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio

  155.000 VNĐ (+VAT)

  310.000 VNĐ

    Liên hệ với chúng tôi
    024.7300.8188
    kinhdoanh@sonanhjsc.com