Downlight DL-S Philips

Downlight DL-S Philips

Bảo hành 24 tháng, chính hãng Philips Lighting

Thiết bị phòng cháy nổ

Thiết bị phòng cháy nổ

Công tắc và đèn phòng nổ chất lượng cao

Ghen chống cháy

Ghen chống cháy

Mức chiết khấu cao tới 40%

Đèn nhà xưởng

Đèn nhà xưởng

Sản phẩm sử dụng bóng và bộ điện Philips

Sản xuất và lắp ráp tủ điện

Sản xuất và lắp ráp tủ điện

Nhà thầu sản xuất và lắp ráp tủ điện nguồn

    4.480.000 VNĐ (+VAT)

    6.400.000 VNĐ

    121.000 VNĐ (+VAT)

    220.000 VNĐ

    -30%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio
    Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio

    1.260.000 VNĐ (+VAT)

    1.800.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio

    1.300.000 VNĐ (+VAT)

    2.600.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio

    475.000 VNĐ (+VAT)

    950.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio

    352.500 VNĐ (+VAT)

    705.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio

    265.000 VNĐ (+VAT)

    530.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio

    155.000 VNĐ (+VAT)

    310.000 VNĐ

    180.000 VNĐ (+VAT)

    360.000 VNĐ

    134.000 VNĐ (+VAT)

    268.000 VNĐ

    96.000 VNĐ (+VAT)

    192.000 VNĐ

    180.000 VNĐ (+VAT)

    360.000 VNĐ

    134.000 VNĐ (+VAT)

    268.000 VNĐ

    96.000 VNĐ (+VAT)

    192.000 VNĐ

    -50%
    Mới

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Downlight 7W trắng - Zunio
    Đèn LED Downlight 7W trắng - Zunio

    76.500 VNĐ (+VAT)

    153.000 VNĐ

    145.000 VNĐ (+VAT)

    290.000 VNĐ

    130.000 VNĐ (+VAT)

    260.000 VNĐ

    70.000 VNĐ (+VAT)

    140.000 VNĐ

    340.109 VNĐ (+VAT)

    441.700 VNĐ

    14.250 VNĐ (+VAT)

    19.000 VNĐ

    -23%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú
    Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú

    27.782 VNĐ (+VAT)

    36.080 VNĐ

    202.010 VNĐ (+VAT)

    262.350 VNĐ

    -23%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú
    Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú

    34.134 VNĐ (+VAT)

    44.330 VNĐ

    -23%

    Sản phẩm cùng nhóm

     Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú
     Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú

    43.621 VNĐ (+VAT)

    56.650 VNĐ

    524.140 VNĐ (+VAT)

    718.000 VNĐ

    700.800 VNĐ (+VAT)

    960.000 VNĐ

    1.328.600 VNĐ (+VAT)

    1.820.000 VNĐ

    -34%

    Sản phẩm cùng nhóm

    MCB 2/50A 4.5kA - Sino
    MCB 2/50A 4.5kA - Sino MCB 2/50A 4.5kA - Sino MCB 2/50A 4.5kA - Sino

    90.420 VNĐ (+VAT)

    137.000 VNĐ

    121.000 VNĐ (+VAT)

    220.000 VNĐ

    -30%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio
    Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio Đèn LED Panel 45W D600*600 6000K - Zunio

    1.260.000 VNĐ (+VAT)

    1.800.000 VNĐ

    -50%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 100W trắng - Zunio

    1.300.000 VNĐ (+VAT)

    2.600.000 VNĐ

    -50%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 50W trắng - Zunio

    475.000 VNĐ (+VAT)

    950.000 VNĐ

    -50%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 30W trắng - Zunio

    352.500 VNĐ (+VAT)

    705.000 VNĐ

    -50%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 20W trắng - Zunio

    265.000 VNĐ (+VAT)

    530.000 VNĐ

    -50%

    Sản phẩm cùng nhóm

    Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio
    Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio Đèn LED Floodlight 10W trắng - Zunio

    155.000 VNĐ (+VAT)

    310.000 VNĐ

    180.000 VNĐ (+VAT)

    360.000 VNĐ

        Liên hệ với chúng tôi
        024.7300.8188
        kinhdoanh@sonanhjsc.com