-33%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú
Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú

89.914 VNĐ (+VAT)

134.200 VNĐ

23.402 VNĐ (+VAT)

31.203 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun

18.439 VNĐ (+VAT)

28.367 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun

84.071 VNĐ (+VAT)

129.340 VNĐ

56.749 VNĐ (+VAT)

84.700 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi
024.7300.8188
kinhdoanh@sonanhjsc.com