7.115 VNĐ (+VAT)

9.240 VNĐ

-23%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú
Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú

16.093 VNĐ (+VAT)

20.900 VNĐ

-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun
Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun

10.394 VNĐ (+VAT)

13.858 VNĐ

1.682 VNĐ (+VAT)

2.242 VNĐ

-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun
Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun

11.775 VNĐ (+VAT)

15.700 VNĐ

11.700 VNĐ (+VAT)

11.700 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi
0901.70.00.90
kinhdoanh@sonanhjsc.com