-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp hàn cao su CNR 1x16mm2 - Goldcup
Cáp hàn cao su CNR 1x16mm2 - Goldcup Cáp hàn cao su CNR 1x16mm2 - Goldcup Cáp hàn cao su CNR 1x16mm2 - Goldcup

34.908 VNĐ (+VAT)

46.544 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun

216.811 VNĐ (+VAT)

297.002 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun

38.062 VNĐ (+VAT)

52.140 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun

27.267 VNĐ (+VAT)

37.352 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun
Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun

17.892 VNĐ (+VAT)

24.510 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun

83.492 VNĐ (+VAT)

114.373 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun

34.466 VNĐ (+VAT)

47.214 VNĐ

-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun
Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun

10.394 VNĐ (+VAT)

13.858 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun

17.569 VNĐ (+VAT)

24.067 VNĐ

1.682 VNĐ (+VAT)

2.242 VNĐ

-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun
Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun

11.775 VNĐ (+VAT)

15.700 VNĐ

198.528 VNĐ (+VAT)

248.160 VNĐ

-20%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú

22.352 VNĐ (+VAT)

27.940 VNĐ

-20%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú
Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú

33.528 VNĐ (+VAT)

41.910 VNĐ

-20%

Sản phẩm cùng nhóm

 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú
 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú

42.856 VNĐ (+VAT)

53.570 VNĐ

-18%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú
Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Trần Phú

12.382 VNĐ (+VAT)

15.100 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi
0901.70.00.90
kinhdoanh@sonanhjsc.com